Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alaptevékenység és hatáskör - Közszolgáltatások igénybevételének rendje - Programok, nyilvántartások - Közbeszerzési pályázatok - Állásajánlatok - Statisztikai adatok

Állásajánlatok

Jogász, jogtanácsos

09-0008/1 K/2022

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Munkáltató:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
Máthé-Tóth Péter intézményvezető-helyettes

Betöltendő munkakör:

Jogász, jogtanácsos 1 fő

Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama:

2022.07.01. határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakörrel járó lényeges feladatok felsorolása:

Az Útkezelő Szervezet által kötendő szerződések előkészítése, jogi, tartalmi ellenőrzése, szerződések cégszerű aláírásra felterjesztése, pénzügyi ellenjegyeztetése;

Az intézményt érintő jogszabályváltozások nyomon követése, szakmai tájékoztatás a végrehajtásuk érdekében;

Jogi tanácsadás és tájékoztatás adása felettesei és az Intézmény munkavállalói számára munkakörük ellátásával kapcsolatban;

Beadványok, szerződések, munkaügyi ügyiratok megállapodások és egyéb okiratokat véleményezése, szerkesztése;

Az Intézmény működésével kapcsolatos döntések jogi szempontból történő véleményezése;

Közreműködés az Intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a munkáltató jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében;

A munkakör betöltésének feltételei:

  1. Felsőpfokú végzettség
  2. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
  3. Számítógép felhasználói szintű ismerete, kezelése

Benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Szakmai önéletrajz
  2. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. Nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7) bekezdés d) pontja alapján
  4. Hatósági erkölcsi bizonyítvány
Jelentkezés benyújtása:

2022. június 18.

Elbírálás: 

2022. június 30.

Cím:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
„09-0008/1 K/2022 Jogász, jogtanácsos”
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
titkarsag@utkezelogyor.hu

Az álláshirdetés megtekinthető még: www.utkezelogyor.hu , illetve a www.kozigallas.gov.hu honlapokon.

 

Máthé-Tóth Péter

megbízott intézményvezető