Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alaptevékenység és hatáskör - Közszolgáltatások igénybevételének rendje - Programok, nyilvántartások - Közbeszerzési pályázatok - Állásajánlatok - Statisztikai adatok

Állásajánlatok

09-0009/5-K/2017

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Munkáltató:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
Prédl Antal intézményvezető

Betöltendő munkakör:

építőmérnök közlekedésépítés szakirányon 1 fő

Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama:

2017.11.06. 1 év határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakörrel járó lényeges feladatok felsorolása:

 1. Területi felosztás szerinti út- és járdahálózat ellenőrzése, ezekhez tartozó műtárgyak forgalomtechnikai eszközök fentartási munkáinak megrendelése, szervezése és ellenőrzése.
 2. Építéshatósági eljárásokhoz kapcsolódóan útkezelői nyilatkozatok tétele, utak építésének és forgalomba helyezésének engedélyezése során útkezelői hozzájárulás.
 3. Fenntartási munkák műszaki ellenőrzése. Útkorszerűsítési kivitelezési munkák irányítása, koordinálása, projekfelelősi tevékenység ellátása.
 4. Közmű üzemeltetőkkel napi kapcsolat tartása, éves közmű-koordinációkban való részvétel.
 5. Lakossági járdaépítési igények és járdafelújítások koordinálása.
 6. Csapadékvíz elvezetés koordinálása, a csapadékvíz szállítás ellenőrzése.
 7. Lakossági és Önkormányzati képviselői kapcsolat tartása szakterülete szerint.
 8. Ügyfélfogadásban való részvétel.
 9. Ideiglenes forgalomtechnikai feladatok ellátása.
 10. Önkormányzati kezelésben lévő közutakon történt káresetek kivizsgálása, polgári peren kívüli megeggyezések lebonyolításában, bírósági perekkel kapcsolatban a jogtanácsos műszaki segítése.

A munkakör betöltésének feltételei:

 1. Felsőpfokú végzettség
 2. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 3. Számítógép felhasználói szintű ismerete, kezelése

Benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Szakmai önéletrajz
 2. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 3. Nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7) bekezdés d) pontja alapján
 4. Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés benyújtása:

2017. október 20.

Elbírálás: 

2017. október 30.

Cím:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
„09-0009/5-K/2017 építőmérnök”
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
titkarsag@utkezelogyor.hu

Az álláshirdetés megtekinthető még: www.gyor.hu , illetve a www.kozigallas.gov.hu honlapokon.

 

Prédl Antal

intézményvezető