Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok (jogszabályok, hozzájárulások, engedélyek)
 • Kezelői hozzájárulások
 • Engedélyek
 • Műszaki jellegű jogszabályok
É p í t é s i   e n g e d é l y h e z
------
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • helyszínrajz
H a s z n á l a t b a v é t e l i   e n g e d é l y h e z
-----
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • helyszínrajz
T e l e p h e l y   a l k a l m a s s á g i   h o z z á j á r u l á s h o z
-----
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • cégkivonat
 • cégkivonatba nem bejegyzett telephely esetén (max. 10 db tehergépkocsi) igazolás a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól
 • tehergépjármű forgalmi másolata (új tgk. esetén műszaki adatlap)
 • hivatalos földhivatali térképmásolat másolata
K ö z t e r ü l e t - h a s z n á l a t
------
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • helyszínrajz
 • ügyintézési díj + bérleti díjról kiállított befizető szelvény
K ö z t e r ü l e t - b o n t á s
-----
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • helyszínrajz
------
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem

   Dokumentumok listája

-----
Az elbíráláshoz szükséges:
 • kitöltött kérelem
 • kitöltött nyilatkozat
 • forgalmi engedély másolat
1/1975 (II.5.) KPM-BM. együttes rendelet
1988. évi I. törvény
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
2012. évi I. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény
2015. évi CXLIII. törvény