Médiamegjelenések

Az Útkezelő Szervezetről megjelent nyomtatott és videó anyagok.

Újság

Hegyalja - 2019 02. 18.

Egy építendő társasház újonnan beépítésre szánt, vagy jelentősen átépítendő területen valósul meg, abban az esetben a beruházó egy közterület átalakítására tervet kell, hogy készíttessen. Ezt követően szerződéses megállapodást köt a fejlesztő az önkormányzattal a részletekről, jogokról kötelezettségekről. Ebben az esetben a megépítendő társasház körüli közterület rendezettsége szavatolhatóbb. A társasházépítések azon módozata, mely során a jogszabály szerint nem szükséges megállapodást kötni az önkormányzattal, sokkal nagyobb az esély a közterület egyeztetés nélküli átalakítására, vagy olyan műszaki megoldást alkalmaz a beruházó, mely utólag nehezen, vagy egyáltalán nem orvosolható. A lakók hozzánk fordulnak panaszaikkal megoldásért

Problémás példák:

• Megépült társasház előtti meglévő vízelvezető, szikkasztó árkot a beruházó betemeti, parkolónak használva, az ereszcsatornákat a járdára vezeti, az esővíz a szomszédoknak okoz gondot • Az új társasház korábban elbontott ház helyén épül, a járda megrongálódik, a közműbekötések nyomvonalait hanyagul tömörítik, a járda megsüllyed • A bontott ház előtti közvilágítási oszlopot a beruházó nem veszi figyelembe, korlátozott lesz az autókihajtás.

• A lakások értékesítésekor a beruházó szóbeli ígéretet tesz a járdaépítésre, nem készül

• A társasházjelentős teherautó forgalmú utcában épül, a beruházó ígéretet tesz kitiltásukra, nem teljesül.

• A társasház udvarában, mélygarázsában olyan parkolóhelyek készülnek (papíron), melyek nem használhatták teljeskörűen. (rövidített szöveg) A társasházépítések során szakmai iránymutatásainkat megtesszük, sajnos vannak esetek, ahol már nincs jogi lehetőségünk eljárni a beruházóval szemben így jelentősen csökkent a mozgásterünk. Példaként említhető az Új Élet utcai eset, ahol a beruházó jogszerűen építette be a telket, de a lakók jogos igényét nem vette figyelembe, velünk sem konzultált az ismert problémákról. Máthé-Tóth Péter műszaki vezető (Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete)

A Levendula lakóparkkal kapcsolatos problémákról Szabó Jenő önkormányzati képviselő tájékoztatást kért Lipovits Szilárd jegyzőtől: Tisztelt Jegyző Úr! A mellékletben megtalálható, a Kisalföld napilapban 20) 9. L 29-én megjelent, illetve ezáltal nyilvánosságot kapott ménfőcsanaki Új Élet utcai Levendula lakóparkkal kapcsolatosan szeretnék tájékoztatást kémi az alábbiakról:

• a Levendula lakópark rendezési terv módosítása mikor történt

• a beruházó mikor kapott érvényes építési engedélyt és mikor kezdte el az építkezést (valószínűleg az engedély lejárta előtt)

• a beruházó kötelezve volt-e közterület kialakításra és ha igen, az mit tartalmazott.

A napilapban megjelent Levendula lakópark lakói, a használatbavételt követően az alábbi problémákat észrevételezték:

l. a társasházakat övező kerítés mellett nincs vízelvezető árok a közúttal párhuzamosan

2. ezáltal a víz fokozatosan teszi tönkre a kocsibejárót, az aszfalt töredezik

3. a kerítés mellett nem épült járda (nincs is hely járda kialakítására), így a lakók szintre az útra lépnek ki.

2017. nyarán helyszíni bejárást is kezdeményeztem, amelyen több városházi vezető is jelen volt. Ezek az információk a sajtó tájékoztatása céljából szükségesek, ezért kérem a Tisztelt Jegyző Urat, hogy szíveskedjék ezt lehetőség szerint mielőbb részemre megválaszolni. Szükség esetén kérésemet- egyeztetett időpontban- szívesen kiegészítést tettem szóban vagy telefonon is.

Üdvözlettel: Szabó Jenő önkormányzati képviselő