Gyakran Ismétel Kérdések

Gyakori kérések és lekérdezések

Emailben

Telefonon

Személyesen

Mit kell tenni, ha a kátyú kárt okozott az autóban?

Kárigényét az Útkezelő Szervezetnél kell bejelenteni telefonon (tel.: 96/516-182 Hétfő - Csütörtök: 07.30 – 15.30 és Péntek: 07.30 – 13.00). A káresemény bekövetkeztekor javasoljuk a rendőrségi helyszínelés kérését a Győri Rendőrkapitányságtól, mert kárigényét a helyszínelési jegyzőkönyvvel együtt tudjuk pozitívan elbírálni. A kárigényt a kátyúkár bejelentő lap kitöltésével, a helyszínelési jegyzőkönyv másolatával, a kárt okozó kátyú és az autóban keletkezett kárról készült fotókkal mellékelve kell megjelölni. A károsultnak igazolnia kell, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Tehát, minél alaposabb bizonyítással áll elő, annál gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ezt követően munkatársunk írásban értesíti a vizsgáló bizottsági meghallgatásának időpontjáról, s a végleges jegyzőkönyv alapján kerül sor a kárösszeg kifizetésének mértékéről és módjáról.

   K á t y ú k á r   b e j e l e n t ő

Hogyan kell a közvilágítási hibát bejelenteni.

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2009 január 1-től a Vill-Korr Hungária Kft. végzi a közvilágítási lámpák karbantartását. Az észlelt hibákat az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni:

  • Telefonon (0-24 óra között): +36 30 334 4005
  • Fax (0-24 óra között): +36 96/512-489
  • E-mail (0-24 óra között): hibabejelento@villkorr.hu