Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi a győri kezelésben lévő főútvonalak, valamint a tömegközlekedés által igénybevett, összességében mintegy 760 km hosszúságú közúthálózat és az ahhoz kapcsolódó kerékpárutak, hidak, aluljárók és egyéb műtárgyak üzemeltetési feladatait.

Útkezelői tevékenységünk során végzett feladataink:

 • A kezelt úthálózaton ellenőrizzük a folyamatban lévő építési tevékenységeket, ezen belül a munkák szabályszerűségét és határidőre történő befejezését.
 • Ellátjuk az intézményre bízott fő-és tömegközlekedési útvonalak üzemeltetési feladatait. Ezen belül gondoskodunk az útüzemeltetési szempontok érvényesítéséről a területét érintő (útépítéssel járó) munkák vonatkozásában.
 • Az üzemeltetésre átvett útvonalakon folyamatosan gondoskodunk az útfenntartási feladatok (például: vízelvezetési kérdések megoldása, árok-padkarendezési feladatok, hézagkiöntési munkák, kőburkolat javítási munkák, stb.) megrendeléséről, a kiviteli munkák műszaki ellenőrzéséről.
 • Útüzemeltetési tapasztalataink alapján rövid és hosszú távú tervet készítünk a kezelt létesítmények jó állapotban tartása érdekében.
 • Ellátjuk az üzemeltetett fő-és tömegközlekedési útvonalakon a burkolati hibákból adódó kárigények kivizsgálását.
 • Ellenőrizzük a fő-és tömegközlekedési útvonalakon végzett kaszálási, gyomirtási, KRESZ-gallyazási és fakivágási munkákat.
 • Megtervezzük a városon áthaladó túlsúlyos járművek haladási útvonalát.
 • Ellenőrizzük az útvonalakon haladó túlsúlyos vagy túlméretes járművek engedélyét, és szükség esetén intézkedünk a bírságolás ügyében.
 • Intézkedünk az engedély nélküli bontások megszüntetése, valamint a szabálysértés megbírságolása érdekében.
 • Pályáztatunk az útfelújítási, útkorszerűsítési munkák lebonyolítására.
 • Ellátjuk Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező közúti és a gyalogoshidak ellenőrzését, karbantartását.
 • Elvégezzük a Közúti Hídszabályzat által előírt negyedéves hídvizsgálatokat. A feltárt hibák megszüntetésére intézkedünk, illetve előkészítjük a rekonstrukciós munkákat.
 • Gondoskodunk a hidakon, felüljárókon észlelt meghibásodások megszüntetési munkáinak ellenőrzéséről, a munkák műszaki ellenőrzéséről.
 • Javaslatot teszünk a rövid, közép és hosszú távú hídfelújítási programokra.
 • Ellátjuk az aluljárók lépcsők, illetve támfalak, valamint magasságkorlátozó kapuk üzemeltetői és fenntartói feladatait.