M I N Ő S É G P O L I T I K A

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete élenjáró, innovatív megoldásokat kidolgozó szervezet, amely országos viszonylatban egyedülálló a tekintetben, hogy önálló intézményként végzi önkormányzati feladatait. Arra törekszünk, hogy folyamatosan megfeleljünk ügyfeleink magas elvárásainak és úttörők legyünk az innovatív ötletek gyakorlati megvalósítása terén.

Munkánk során betartjuk a közlekedési ágazatra érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével kidolgozott Etikai Kódex szabályait.

Filozófiánk szerint az újabb célok eléréséhez mindig újabb megközelítés szükséges. Ezt tartjuk szem előtt minden esetben, amikor kihívásokkal nézünk szembe. A megfelelő szakmai kompetenciák és a tudatosság mindkét esetben alapvető feltétel.

Az intézmény működésében a megfelelő minőség jól mérhető, a jó teljesítménymutatók elérése pedig minden munkatárs számára fontosak. A minőség- és környezettudatos munkavégzés erősítésével Intézményünk – folyamatos fejlesztései révén – hozzájárul a káros környezeti hatások csökkentéséhez, és az érintettek felé történő kommunikációjában elősegíti a társadalom környezet iránti elkötelezettségének javulását.

V E Z E T É S I   É R T É K E I N K

Munkatársaink vezetésbe való tudatos bevonása, támogatása és fejlesztése mind az ÚSZ intézményvezetési filozófiájának része. Ezen értékek nem csupán papíron léteznek, hanem folyamatosan újra és újra érvényesítjük azokat a mindennapok gyakorlatában.

Vezetési értékeinknek megfelelően...

- ...részvételi elven működünk. Delegáljuk a feladatokat, a kompetenciákat és a felelősséget, a munkatársakat bevonjuk a célkitűzés és a vezetés folyamatába.

- ...vállalkozó szelleműek vagyunk mind a gondolkodásban, mind a gyakorlatban.

-…közösen határozzuk meg céljainkat, és közösen figyelünk e célok elérésére.

- ...folyamatos visszacsatolást adunk munkatársainknak több irányban is ( a vezetéstől a beosztottakig, illetve - a problémamegoldás tekintetében - a részletektől az egész felé ). Eközben nem a múltbeli események elszámolása, hanem a jövőorientált tanulás kerül előtérbe. Ebben a szellemben tanuló szervezetnek tartjuk magunkat.

- ...lapos hierarchiában működünk, és Open-Door politikát folytatunk.

- ...támogatjuk munkatársaink kezdeményezéseit és kreatív javaslatait.

AZ Útkezelő Szervezet munkatársaiként a teljesítmény fokozására koncentrálunk. Figyelünk mind a stratégiai, mind az operatív kérdésekre. A többi területtel összhangban álló megoldásra törekszünk akkor is, ha ezek közül egy-egy elem fejlesztésére kapunk megbízást. Az építészekhez hasonlóan a tervek elkészítésével kezdjük munkánkat, majd összehangoljuk az egyes feladatokat, projekteket annak érdekében, hogy a célkitűzések megvalósuljanak. Független szereplőként tulajdonosunkat, az önkormányzatot – s rajta keresztül a lakosság - érdekeit képviseljük a kiválasztás és a bevezetés során, hangsúlyt fektetünk a nyomon követésre, az közlekedők tájékoztatására, így támogatást nyújtunk az átállásnál.